Specjalistyczny Urząd Górniczy

 

ul. Obroki 87
40-833 Katowice
tel. 32 788 98 01
fax 32 788 98 88
e-mail: sug@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki -  7.30-15.30.

czwartki  - 7.30-18.00.

Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków -  poniedziałki w godz. 15.30-16.30.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego lub jego zastępcy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków. Skargi i wnioski rozpatruje główny specjalista ds. prawnych.

 

Katowice, dnia 1 września 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam kontynuację ograniczenia pracy Specjalistycznego Urzędu Górniczego polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)  wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

2) w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

3) osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 

4) w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

5) wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przy minimalizacji bezpośredniego osobistego kontaktu z interesantem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;;

6) kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

7) składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Hadryan
Data aktualizacji:02.09.2021 11:50