Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną

 

Zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 i 1339), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie. 

W corocznie opracowywanych dokumentach dotyczących stanu tych zagadnień opisana jest działalność organów nadzoru górniczego oraz podstawowe zagrożenia i ich skutki w zakładach górniczych. Ponadto przedstawiany jest stan wypadkowości w górnictwie, w tym główne przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, a także stan higieny pracy. Opracowania zawierają także informacje na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie są zamieszczone na stronie intenetowej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:16.01.2006 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:28.08.2020 16:48