Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie

 

 

38-402 Krosno 5
ul. Armii Krajowej 3
tel.: 13 436 75 46
 lub 13 425 00 33
fax: numer wewnętrzny 33
e-mail: ougkrosno@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl


Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek -> 7.30-18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30

 

 

U W A G A !!!                                                                  

 

Krosno, dnia 1 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam  kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

  1. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
  2. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
  3. osoba wchodząca do siedziby Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;
  4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przy minimalizacji bezpośredniego osobistego kontaktu z interesantem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

               Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
               w Krośnie
     mgr inż. Wiesław Pisula

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Wrzask
Data aktualizacji:01.09.2021 10:56