Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
 

 

 

ul. Małachowskiego 10,
budynek A, wejście D
61-129, Poznań

Tel:  61 65 65 600
Fax: 61 65 65 601

e-mail: ougpoznan@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
  • wtorek -> 7.30-18.00

 

Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

  W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), wprowadzam ograniczenie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  Mając powyższe na uwadze, do odwołania:

  • w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nie będą przyjmowani interesanci;

  • wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Okręgowego Urzędu Górniczego;

  • kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej www.wug.gov.pl;

  • składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:01.09.2019 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:22.06.2021 15:27