Anna Nowrot

Stanowisko
specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej
Miejsce pracy
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul.Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Telefon
32 736-1859
E-mail:
webmaster@wug.gov.pl